Product

Công ty TNHH SPACE solution VINA cung cấp các phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) của hãng SIEMENS, tư vấn và triển khai dự án trong tất cả lĩnh vực thuộc ngành PLM.

NX

CAM

Tổng quan về NX CAM

NX là phần mềm phát triển sản phẩm hàng đầu thế giới, NX có khả năng thay đổi vòng đời sản phẩm.

NX là một giải pháp tích hợp hiệu quả, dẫn đầu ngành công nghiệp trong thiết kế sản phẩm, kỹ thuật và sản xuất, cho phép bạn đưa ra quyết định nhanh chóng và thiết kế thông minh, mô phỏng và sản xuất sản phẩm nhanh hơn.

NX cho sản xuất

Để tối đa hóa giá trị của các công cụ máy móc mới nhất và mạnh nhất hiện nay, điều quan trọng đối với các công ty sản xuất là sử dụng các chương trình NC có thể hiện thực hóa tất cả các khoản đầu tư của họ.

NX CAM cung cấp một loạt các chương trình công cụ máy trong một giải pháp tích hợp, cho phép bạn tận dụng các công nghệ và quy trình công cụ máy mới nhất.

Ưu điểm của NX CAM

*. Cải thiện năng suất máy công cụ bằng cách sử dụng công nghệ máy móc mới nhất và quy trình sản xuất

*. Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại để tiết kiệm 90% thời gian lập trình

*. Thu thập và tái sử dụng các quy trình gia công đã được chứng minh để lập trình NC lặp lại nhanh hơn

*. Mô phỏng và xác minh các chương trình NC trong ngữ cảnh công cụ máy

Chức năng lập trình nâng cao

NX CAM cung cấp một loạt các chức năng, từ lập trình NC đơn giản đến gia công đa tốc độ và đa trục, cho phép bạn xử lý nhiều tác vụ trong một hệ thống.

Tính linh hoạt của NX CAM giúp bạn dễ dàng hoàn thành ngay cả những nhiệm vụ đòi hỏi khắt khe nhất.

Chức năng lập trình nâng cao
Chức năng lập trình nâng cao
Chức năng lập trình nâng cao
Chức năng lập trình nâng cao
Chức năng lập trình nâng cao
Chức năng lập trình nâng cao

Tự động hóa lập trình

Công nghệ tự động hóa lập trình NC mới nhất của NX CAM làm tăng năng suất sản xuất.

Gia công dựa trên tính năng (FBM) có thể giảm 90% thời gian lập trình.

Mẫu cũng cho phép bạn chuẩn hóa và tăng tốc các tác vụ lập trình bằng cách áp dụng các quy trình dựa trên quy tắc được xác định trước.

Tự động hóa lập trình

Xử lý bài và mô phỏng

Phần mềm NX CAM có hệ thống xử lý hậu kỳ tích hợp chặt chẽ, giúp dễ dàng tạo mã NC cần thiết cho hầu hết mọi loại công cụ máy và cấu hình bộ điều khiển.

Nhiều cấp độ xác minh chương trình NC bao gồm mô phỏng dựa trên mã G, không cần gói mô phỏng riêng.

Xử lý bài và mô phỏng

Giải pháp tích hợp

NX cung cấp các công cụ CAD tiên tiến cho mọi thứ, từ mô hình hóa phần mới và chuẩn bị mô hình phần cho CAM để tạo các bản vẽ tùy chỉnh từ dữ liệu mô hình 3D.